ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 34 | ทั้งหมด : 809
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2 1 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  2 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  6 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 3 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  9 พนักงานนวดไทย 1 1 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  13 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  16 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  19 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  20 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  22 ช่างก่ออิฐ 1 3 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  23 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 1 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  24 พนักงานนวดไทย 1 2 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 809 รายการ