ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 26 | ทั้งหมด : 621
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  2 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  3 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  4 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  6 การทำขนมไทย 18 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  7 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  8 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  9 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก(ฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์) 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  10 การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหย 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  11 การจักสาน (กระติ๊บข้าว) 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  12 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  13 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  14 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ1(EnglishConversationLevel1) 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  15 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  16 พนักงานขับรถยกสินค้า 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  17 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  18 แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  19 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ2 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  21 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  22 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  23 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  24 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 621 รายการ